โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
คำร้องขอย้ายออกจากโรงเรียนเดิมนักเรียน
ยื่นคำร้องขอย้ายออกจากโรงเรียนเดิมนักเรียน
ชื่อ-สกุล ชั้น สถานะ วันที่ขอ
ด.ช. พีรวิชญ์ พานศิลาเลิศ ประถมศึกษา 1 อนุมัติ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 20.14 น.
ด.ญ. ทดลอง อนุบาล 1 รออนุมัติ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.57 น.