โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 , เปิดอ่าน 348 ครั้ง