โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

แบบฝึกหัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษาโดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อด (MIA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2562 , เปิดอ่าน 1594 ครั้ง