โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

แข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565 , เปิดอ่าน 133 ครั้ง

สรุป ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาลนครเชียงราย 11,18,19 มิ.ย.65 ของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มีดังนี้ค่ะ

 

รางวัลชนะเลิศ 

1.โครงงานภาษาไทย 

2. โครงงานคณิตศาสตร์

3. โครงงานภาษาอังกฤษ

4.โครงงานวิทยาศาสตร์

5.โครงงานสังคมศึกษาฯ

6. โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

7.โครงงาน ระดับปฐมวัย

8.สารานุกรมระดับประถมศึกษา

9.สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

10.สุนทรพจน์ภาษาไทย

11.ตัวต่อเสริมทักษะ ระดับปฐมวัย

12.ทายซิ เสียงอะไรเอ่ย ระดับปฐมวัย

13.วาดภาพระบายสี ระดับปฐมวัย

14.ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ระดับปฐมวัย

15.ทักษะคอมพิวเตอร์ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

1.สุนทรพจน์ ภาษาจีน

2.สื่อนวัตกรรมครูปฐมวัย

3.หุ่นยนต์

4.คัดลายมือ ระดับประถมปลาย

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

1.โครงงานศิลปะ

 

รางวัลชมเชย

1.คัดลายมือ ระดับประถมต้น