โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับอนุบาลของเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2565 , เปิดอ่าน 71 ครั้ง

11  มิถุนายน 2565 

 

       โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น  เป็นสถานที่จัดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับอนุบาลของเทศบาลนครเชียงราย

โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัล และมีผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายเข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับเด็กที่เข้าร่วมการแข่งขัน

     โดยโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นได้ส่งเด็กนักเรียนอนุบาลเข้าร่วมการแข่งขัน 4 รายการ และได้รางวัลชนะเลิศ ทั้ง 4 รายการ ดังนี้

 

๑.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ทายซิเสียงอะไรเอ่ย

๒.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ

๓.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี

๔.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฮูล่าฮูป ประกอบเพลง