โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ให้การต้อนรับ พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2565 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

31 พฤษภาคม 2565

นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น  ให้การต้อนรับ พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการ ของ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น