โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แกลลอรี่รูปภาพ ติดต่อสอบถาม ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านเข้าสู่โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เกณฑ์การรับสมัคร
เมนูอาหาร
 
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระกลุ่มปฐมวัย
 

 
แรกรุ่นดรุณชบา
ดรุณชบารุ่นสองผ่องอำไพ
ดรุณชบารุ่นสามงามเพริศพริ้ง
 
 สถิติประจำวันที่ 30/09/2559

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 21 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 6468 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 5932 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 56808 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 71870 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 178781 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
29 กรกฎาคม 2559 - กิจกรรมวันภาษาไทย 7 กรกฎาคม 2559 - ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากกรมอนามัย 9 มิถุนายน 2559 - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 21 พฤษภาคม 2559 - พิธีเปิดสระว่ายน้ำและการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 13 มีนาคม 2559 - งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น ดรุณชบารุ่นสามงามเพริศพร้ิง
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สรุปเนื้อหาการออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม 29 ก.ย.59) เปิดอ่าน 284 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เปิดอ่าน 293 
ตารางเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เปิดอ่าน 1758 
แจ้งกำหนดการและกิจกรรมของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เปิดอ่าน 915 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เปิดอ่าน 360 
สรุปเนื้อหาการออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 เปิดอ่าน 236 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เปิดอ่าน 167 
สรุปเนื้อหาการออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดอ่าน 270 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เปิดอ่าน 315 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เปิดอ่าน 1038 

 ดูทั้งหมด
 
 
 
แกลลอรี่ / ภาพกิจกรรม
 
 

19 สิงหาคม 2559 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ - โครงการหนูน้อยอาเซียนระดับปฐมวัย

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ - รณรงค์การลงประชามติ

๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - กิจกรรมวันภาษาไทย
 

 ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
ผู้บริหารโรงเรียน


นางผ่องพรรณ ปินตาแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นนายมงคล ใบแสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

 
 
โครงสร้างผู้บริหารโรงเรียน

โครงสร้างการบริหารงาน
ครูปฐมวัย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูต่างประเทศ
ครูสนับสนุนการสอน
เอกสารดาว์นโหลด/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน อ.1 - ป.4 ปีการศึกษา ๒๕๕๙
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ป.5-6 ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ใบสมัครบุคลากร
คู่มือบทเรียนสำเร็จรูป (เส้นทางบุญตามแนวพุทธ)
ใบมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มโรงเรียน
ดูทั้งหมด
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
 
 
 
 
 
 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com